Het burn-out pakket: Een unieke en multidisciplinaire methode voor duurzaam herstel en terugkeer naar werk.

Medewerkers die met oververmoeidheid of een burn-out thuis zitten is heel vervelend. Zowel voor de medewerker als de organisatie. Herstel duurt lang. Bij oververmoeidheid gemiddeld 4 maanden en bij een burn-out gemiddeld 8 maanden voordat een medewerker weer (deels) aan het werk is. Terugval na herstel komt regelmatig voor. Wij kunnen duurzaam herstel en reintegratie substantieel versnellen, zodat medewerkers met minder stress, meer plezier en effectiever weer aan het werk gaan.

Onze aanpak

In onze aanpak staat centraal dat we naar een duurzaam resultaat werken. We bieden maatwerk, gaan met de medewerker naar de kern van zijn probleem, hebben aandacht voor herstellen van zijn/haar fysieke, emotionele en mentale gezondheid en gericht reïntegreren. Tevens kijken we naar de mogelijkheden om na herstel in minder tijd meer productiviteit te realiseren door waar mogelijk anders met het werk om te gaan. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over delegeren, jobcraften, anders plannen, schrappen en anders omgaan met ‘moeten’. Een gemotiveerde medewerker en werkgever zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak. De eigen regie van de medewerker vinden we belangrijk en stimuleren we. Reïntegreren kan uiteraard zowel in de huidige functie (uitgangspunt), in de huidige functie met aanpassingen (jobcraften), in een andere functie of als dat niet mogelijk is in een andere organisatie.

Onze aanpak kent een aantal fases, waarbij we per situatie kijken hoeveel aandacht en tijd er voor welke fase nodig is.

 1. Herstellen lichaam en geest, waarbij we het zelf- herstellend vermogen een forse zet geven.
 2. Ontdekken waar het energielek zit en waar de energie stroomt en hier de balans verbeteren.
 3. Herkennen bestaande patronen, leren doorbreken en veranderen daarvan.
 4. Reïntegreren in werk.
 5. Vinger aan de pols, om te voorkomen dat de medewerker terugvalt.

Onze ervaringen

Onze aanpak berust op tientallen jaren ervaring met het voorkomen en aanpakken van stress met een burn-out als meest negatieve gevolg. Wat ons daarbij kenmerkt:

 • Gecertificeerde coaches, therapeuten en loopbaancoach.
 • Deskundigheid in adviezen over voeding en bewegen in relatie tot stress.
 • Samenwerken vinden met HR en bedrijfsartsen.
 • Rekening houden met de dynamiek en belangen in bedrijven. Zowel als het gaat om de individuele medewerker, de relatie tot de leidinggevende als de relatie met het team.
 • Kennis van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, netwerken en solliciteren.

Wie zijn we?

Er is niet één oorzaak van een burn-out en dus ook niet één oplossing. Om die reden werken we vanuit meerdere discilines en invalshoeken samen. Per keer kijken we wat de beste aanpak is en wie daarbij op welk moment het beste ingezet kan worden. Een korte omschrijving wie wij zijn.

Huub Pennock, Cranio-sacraal therapeut, coach, cognitief ergonoom, organisatieadviseur en oorspronkelijk leraar lichamelijke opvoeding. Gespecialiseerd in het verminderen van stress en vergroten van ontspanning. Huub heeft veel ervaring in de bedrijfsmatige kant van stress en burn-out.

Janine Brouwer: Homeopaat, celzout-therapeut, coach en danscoach, oorspronkelijk psychiatrisch verpleegkundige. Janine is tevens deskundig op gebied van voeding en orthomoleculaire geneeskunde. Gespecialiseerd in traumaproblematiek, innerlijk kind werk en het hervinden van je kern en rust.

Antje Stapert: Gecertificeerd Loopbaancoach, gecertificeerd voor de werk-energy analyse©, oorspronkelijk verpleegkundige. Antje is ervaren en goed geïnformeerd op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling, de arbeidsmarkt en netwerken.

Onze werkwijze

 1. We starten met een intake met opdrachtgever en medewerker. Tijdens de intake bepalen we samen de route die nodig is. Hierbij bieden we maatwerk dat past bij de medewerker en de organisatie.
 2. Op basis van de intake werken we die route uit in een plan, waarbij de elementen van onze aanpak terugkomen. We spreken af dat er vanuit onze en vanuit uw kant één aanspreekpunt is om tussentijds af te stemmen.
 3. Hierna gaan we met de medewerker aan de slag. Belangrijke elementen voor de medewerker zijn dat hij/zij geen druk ervaart, zich veilig voelt bij ons en dat hij weer grond onder de voeten gaat voelen op weg naar herstel. Tevens respecteren wij de persoonlijke grenzen van de medewerker. Van de werkgever vragen we om binnen de kaders van de wetgeving (met name termijnen WIA-aanvraag) de medewerker de kans te geven te werken aan een duurzaam herstel. Hiermee zorgen we dat een medewerker na reïntegratie maximaal productief is in de uren dat hij weer gaat werken en de kans groot is dat hij/zij dit blijft.
 4. Meerdere keren hebben we contact over voortgang en resultaten met de opdrachtgever. Hoe vaak spreken we af in het plan. De route die we nemen is daarbij helder, snelheid en tempo zijn flexibel en passen we onderweg waar nodig in overleg aan.

Kenmerken van onze aanpak

Onze aanpak is multidisciplinair, waarbij vanuit meerdere invalshoeken een medewerker kunnen begeleiden. Lees meer hierover >>>>

Investering

Een goede aanpak is maatwerk. Na de intake kunnen we aangeven hoe lang een traject er uitziet, wat we daarin gaan doen en wat de kosten daarvan zijn. Ons doel is dat uw investering zich snel terugverdient doordat een medewerker versneld inzetbaar is en daarbij optimaal productie.