Onze aanpak is multidisciplinair. Hieronder staan verschillende elementen beschreven die we aan de orde kunnen laten komen.

Cranio-sacraal therapie: Bij oververmoeidheid en burn-out zijn lichaam en geest overbelast. Die overbelasting is voelbaar. Vandaaruit ontdekken we wat de medewerker nodig heeft om te herstellen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verminderen van continue alert zijn of een overbelast zenuwstelsel tot rust brengen. We leren de medewerker (weer) te ervaren wat ontspanning is. Dan pas kan het lichaam en de geest de weg naar herstel vinden. Ook gaan we op zoek naar de kern; wanneer is de chronische stress begonnen en wat is daarbij de bron of aanleiding.

Coaching: Na een burn-out is het de kunst voor de medewerker anders met delen van zijn leven om te gaan.
Een helder doel en gebruik maken van zijn sterke kanten gaan hem/haar daarbij helpen. Tegelijk kunnen oude patronen, belemmerende overtuigingen, zijn/haar persoonlijkheid en omstandigheden in de weg zitten.
In de coaching kijken we wat de medewerker nodig heeft om de veranderingen die nodig zijn zelf door te voeren.

Mineralen: Een disbalans in energie of in gevoel vertaald zich ook naar een disbalans in de mineralen in het lichaam. Celzouten kunnen op een precieze manier die balans helpen herstellen. Het unieke herstelproces wordt hiermee verstevigd en makkelijker gemaakt. De medewerker krijgt weer vertrouwen en grip op zijn/haar lijf en energie. Hij/zij komt steviger op de voeten te staan en kan beter grenzen voelen en druk hanteren. We kijken met de medewerker op welke manier deze mineralen kunnen bijdragen aan herstel.

Voeding en beweging: We hebben kennis over voeding en beweging en de relatie met stress en burn-out. Chronisch stresshormonen in het lijf zijn funest bij burn-out. Gezonde voeding en gezond beweging verminderen stresshormomen en stimuleren het vrijkomen van hormonen die zorgen voor ontspanning, beloning en geluk. Samen met de medewerker kijken we of dit een belangrijke rol speelt en wat hij/zij daarin kan en wil doen.


loopbaancoaching: In deze coachgesprekken nemen we de medewerker mee, zodat hij/zij met andere ogen naar zijn/haar werk gaat kijken. Zo krijgt hij/zij helder waar zijn/haar kracht ligt, wat hem/haar uitdaagt en waar hij/zij energie van krijgt in het werk. Inzichten in een andere aanpak, ander gedrag en hoe dat vorm te geven kunnen waar nodig ontstaan. We vertalen dit naar reïntegratie in het huidige werk. Bij reïntegratie naar ander werk ondersteunen we in het schrijven van een CV en het doen van netwerk en sollicitatiegesprekken. Ook het inzetten van een werkenergieanalyse© kan een optie zijn.