Arbo contact personen

De gemeente Den Haag heeft centraal een paar arboadviseurs als preventiemedewerkers. Maar die kunnen onmogelijk regelmatig met alle honderden teams contact houden. Daarom heeft preventiemedewerker Daan Pesschier samen met Huub Pennock van ergo-balans en Alex van der Wal van Alex Werkt meer dan 100 arbocontactpersonen opgeleid.

Hun taak
De taak van de arbocontactpersonen is dat zij de ogen en oren zijn op de afdeling op het gebied van arbo. Zij zijn contactpersoon voor de leidinggevende en de collega’s en werken nauw samen met de arboadvisuers. De arbocontactpersonen

  • zijn betrokken bij de uitvoering van de RI&E,
  • zorgen dat Arbo op de agenda komt,
  • werken samen met de leidinggevende aan een arboplan voor de afdeling,
  • beantwoorden vragen van collega’s,
  • geven voorlichting over de werkplek,
  • verwijzen door waar nodig.

Bijscholing
Jaarlijks kunnen ze zich verder scholen en verdieping door bijscholing, zowel inhoudelijk (bijv. werkdruk en de arbowet) als op vaardigheden (intervisie, samenwerken met je leidinggevende en succesvol adviseren).