Trainingen die ik geef voor Rendement

 • Training vertrouwenspersoon opstap op 8 juni, 11 juli, 12 september, 20 september en 23 november 2023
  Na afloop van de training Vertrouwenspersoon opstap heb je inzicht in uw positie, taken en verantwoordelijkheden en kan je medewerkers opvangen, ondersteunen en adviseren.
 • Training vertrouwenspersoon verdieping op 19 juni, 27 juni, 12 oktober (online) en 27 november 2023.
  Tijdens de training Vertrouwenspersoon verdieping krijg je praktische tips om in lastige situaties empathisch te luisteren en te adviseren en leert je de juiste keuzes te maken tussen passende oplossingen. Je leert over mediation en je kunt eigen cases en ervaringen inbrengen.
 • Nieuw: Training HR en ongewenst gedrag op 29 juni, 25 september en 31 oktober 2023.
  Tijdens deze training krijgt je tips hoe je ongewenst gedrag binnen je organisatie aan kan pakken. Hoe ziet een goed beleid eruit, wat is de rol van leidinggevenden, hoe helpen gedragsregels, wat kan je doen aan de cultuur en wat kan je preventief doen. Daarnaast komt ook aan bod wat je kunt doen om de opvang samenhangend te organiseren door vertrouwenspersonen, mediation en een klachtencommissie goed op elkaar af te stemmen.
 • Training seksuele intimidatie de baas op 6 juni, 19 september en 2 november 2023.
  Tijdens de training seksuele intimidatie de baas leer je een goed beleid op te stellen om grensoverschrijdend gedrag te beperken en te voorkomen. Ook de rol van de leidinggevenden en de directie komt aan de orde om te zorgen voor een optimaal veilige werkomgeving.
 • Training voorkom een burn-out op 15 juni en 20 november en 11 december 2023.
  Tijdens deze training krijg je zicht op de oorzaken van stress en burn-out en leer je wat voor oplossingen mogelijk zijn. Je leert signalen van stress te signaleren en een constructief gesprek met medewerkers, teams en de directie hierover aan te gaan. Aan het eind van deze training ga je naar huis met een concreet plan om ongezonde werkdruk in je organisatie te verminderen en het werkplezier te vergroten. 
 • Nieuw: Training vitaliteit op het werk op 3 oktober en 7 december 2023.
  Hoe vitaler medewerkers, hoe groter de kans dat ze tot hun pensioen op een gemotiveerde manier inzetbaar zijn. Vitale medewerkers gaan met meer plezier naar hun werk en verzuimen minder. Tijdens de training Vitaliteit op het werk leer je hoe je medewerkers stimuleert om vitaal te worden en te blijven.