Als je een probleem op wilt oplossen in jouw organisatie wil je dat dat gaat werken. Voor jou en voor degene voor wie je het doet. Bij simpele vraagstukken waar we allemaal hetzelfde naar kijken is dat eenvoudig en lukt verandering snel. Maar hoe is het als niet iedereen hetzelfde kijkt naar de uitdaging. Verschillende verwachtingen heeft over de uitkomst en anders naar de weg er naartoe kijkt?

Dan kan een ontwerpsessie een krachtige start zijn. In een ontwerpsessie gaan we in een groep medewerkers betrokken bij het thema in kaart brengen hoe de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en wat het beste kan helpen om daar te komen. Door dit proces samen te doorlopen komt er een gemeenschappelijke helderheid.

Een voorbeeld

We wilden de werkdruk met elkaar aanpakken. De meningen over het resultaat en de weg waarlangs waren zeer uiteenlopend. De een wilde eerst weer een onderzoek, de ander wilde eerst het beleid op papier zetten en weer een ander wilde dat de medewerkers getraind werden.

Samen met Huub kwamen we vanuit verschillende rollen bij elkaar. Management, OR, HR, de preventiemedewerker, twee leidingevenden en twee medewerkers. In het eerste uur keken we naar de huidige situatie. Wat waren de feiten als het over werkdruk ging en waren de meningen. Op een groot vel kreeg alles een plek. Doordat we met verschillende achtergronden bij elkaar waren kwam een breed beeld op papier. Soms ook dat we er echt verschillend naar keken. Iedereen keek ten slotte uit zijn eigen perspectief. Ook kwamen de witte vlekken tevoorschijn. Communicatie en verantwoordelijkheid nemen konden beter, maar wat en hoe dan precies?

In het uur daarna keken we naar de gewenste situatie. Ook hier gedeeltelijk gelijk en ook verschillen. De een wilde het verzuim door stress naar beneden, de ander dat de oorzaken aangepakt werden.

Het plaatje wat er toen lag bekeken we met zijn allen. Wat was de betekenis hiervan? En wat was slim om te doen? We gingen op twee sporen aan de slag. Verdiepingsworkshops op de thema’s communicatie en verantwoordelijkheid. En een teamaanpak om de slag van werkdruk naar werkplezier te maken. En zo had een dagdeel samen met betrokkenen geleid tot een aanpak die gedragen werd, activerend was en in korte termijn effect kan opleveren.