Ergo balans voor een gezonde organisatievoor een gezonde organisatie  

 

 Home

Dit zijn we

Dit doen we

Al gedaan

Publicaties

Contact

home / al gedaan/ gezondheidsweek

Hoe kunnen we onze healthweek een duurzaam randje geven?

Binnenkort organiseren we een healthweek. We willen dat de medewerkers er ook na die week nog voordeel van hebben. Oftewel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de opgedane kennis en inzichten van die week effect hebben op de langere termijn? Ons bedrijf heeft veel buitendienstmedewerkers die een zittend bestaan leiden met veel beeldschermwerk en een forse werkdruk. Binnenkort gaan zij werken met iPads in plaats van laptops.

Een healthweek is dé kans om gericht aandacht te geven aan de belangrijkste gezondheidsrisico's in uw organisatie. Tevens geeft u uw medewerkers de kans ook in de periode daarna met hun gezondheid aan de slag te gaan. Kies daarom voor activiteiten die ook in de weken daarna nog hun effect hebben. Stoelmassage doet het bijvoorbeeld altijd goed in een healthweek, maar heeft geen effect als de massage na die week stopt. Zie zo'n healthweek als een goede kans om veranderingen op het terrein van gezond werken op te starten en geef medewerkers handvatten hoe ze duurzaam gezond kunnen gaan werken.

Ergonoom
Hoe gebruiken de medewerkers hun werkplek? De healthweek biedt een ideale kans om medewerkers via een check op de werkplek te stimuleren hun werkplek goed in te stellen en gezond te gebruiken. De check kunnen medewerkers zelf doen door aan de hand van een stappenplan. Geef medewerkers die aanvullende vragen of klachten hebben de kans een ergonoom te raadplegen. Een ergonoom kan de werkplek en werkhouding beoordelen op basis van de werkzaamheden die iemand doet en waar nodig aanpassingen voorstellen. Een iPad of andere tablet is een grote verandering voor buitendienstmedewerkers. Bied naast inhoudelijke trainingen over de software daarom ook -juist in de healthweek! - een workshop aan over gezond werken met een tablet.

 

 

Zet de tips hierover ook op die tablet. Geef uw medewerkers verder voorlichting over het vasthouden van de tablet (als het niet anders kan), het gebruiken van een standaard en een los toetsenbord en het nemen van pauzes bij langdurig werken met een iPad. Uw medewerkers houden een iPad vaak op schoot vast, maar de nek is daar niet voor gemaakt. De tablet op tafel laten liggen is veel beter.

Energievreters
Meer energiegevers en minder energievreters zijn een belangrijke voorwaarde voor een gezonde werkdruk. Geef tijdens de healthweek dus ook een workshop om uw medewerkers te leren hoe ze hun energievreters duurzaam kunnen verminderen en hun energiegevers kunnen vergroten en uitbreiden. Een compliment is een voorbeeld van een energiegever. En is geen budget nodig om elkaar meer complementen te geven! U kunt ook denken aan BRAVO. Dit staat voor meer Bewegen, niet Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en regelmatige Ontspanning. Tijdens de healthweek kunt u uw medewerkers confronteren met hun eigen gedrag op de BRAVO-punten. Op basis daarvan kunnen ze hun gedrag veranderen. De deelnemers krijgen daarbij tips en tools om de verandering na de healthweek vol te houden. Een BRAVO-workshop kunt u ondersteunen door in de healthweek op een luchtige manier aandacht aan BRAVO-thema's te besteden. Plak 'voetjes' richting de trappen, organiseer een trappenloopwedstrijd en laat medewerkers ervaren hoe het is om met de fiets naar het werk te komen door een paar fietsen te huren of te kopen. Maak medewerkers bewust van hun beweeghoeveelheid door stappentellers aan te schaffen en stimuleer lunchwandelen. De healthweek is ook een goede kans om de voeding in de kantine eens door te lichten en aan te passen. Is er fruit te koop en is er een saladebar? En hoe zit het met de prijzen? Is het mogelijk de prijzen van gezond eten structureel goedkoper te maken ten opzichte van de vette happen?

Deze vraag is voorgelegd aan Huub Pennock
(06 52 03 15 14) gecertificeerd ergonoom en werkzaam bij Ergo-balans (ergo-balans.nl).

ArboRendement oktober 2012