Ergo balans voor een gezonde organisatievoor een gezonde organisatie  

 

 Home

Dit zijn we

Dit doen we

Al gedaan

Publicaties

Contact

home / dit doen we/ RIE verzekeraars

RIE verzekeraars

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een hulpmiddel om uw arbo risico's in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen. De RIE Manager Verzekeraars is een geavanceerd digitaal instrument voor de RI&E. Hij ondersteunt om op een effectieve en efficiente manier in kaart te brengen waar uw arbobeleid op orde is en waar uw arbo risico's aan kunt pakken. Enkele kenmerken van de RIE manager verzekeraars.

  • Dynamisch: Dat wil zeggen dat op ieder moment een deel van de RI&E gedaan kan worden. Is er verbouwd, voer dan alleen de RI&E module over gebouw gebonden aspecten uit.
  • Flexibel: De manier waarop u deze RI&E uitvoert kunt u exact afstemmen op de taken en verantwoordelijkheden in uw eigen bedrijf. En heeft u eigen onderzoeken die input geven in deze RI&E, dan kunt u die handig erin verwerken. Zo kan bijv. uw eigen Medewerkers tevredenheidsonderzoek input geven over het risico op ongezonde werkdruk.
  • Verzekerings-specifiek. In deze RI&E zijn thema's uitgewerkt die specifiek zijn voor de verzekeringsbranche, zoals het nieuwe werken, werken met meerdere beeldschermen en gebruik van headsets. Risico's die niet voorkomen in het verzekeringsbedrijf komen in deze RI&E niet voor.
  • Gekoppeld aan de arbocatalogus: Door slimme koppelingen aan de arbocatalogus gezondverbond.nl worden oplossingen voor arborisico's op de juist momenten getoond, zodat u maximaal gebruik kan maken van die catalogus bij het invullen van de RI&E en het maken van het plan van aanpak.

 

 

 

 

Het Nieuwe Werken

In toenemende mate komt bij verzekeraars werken met flexwerkplekken op kantoor en thuis werken voor. Dit Nieuwe Werken heeft ook invloed op de arbeidsomstandigheden en de arborisco's die daarbij horen. Daarom is de RIE Manager Verzekeraars voorzien van aparte vragen en stellingen over arborisico's bij flexwerkplekken en thuis werken. Uiteraard alleen als dat in uw organisatie voorkomt.

QuickScan Het nieuwe werken

Om te kunnen beoordelen of medewerkers thuis of op flexplekken gezond werken en dit te verbeteren is de QuickScan Het Nieuwe Werken een zeer effectief instrument. Dit enqueteinstrument is een integraal onderdeel van de RIE verzekeraars en helpt u thuis werken en flexwerken te beoordelen en waar nodig verbeteren.

Lees ook eens ons artikel uit Arbomagazine over Het Nieuwe Werken.